POŠTOVNÉ ZDARMA při nákupu nad 1000 Kč

Ochrana osobních údajů


Aktualizováno: 08.09.2021


1. Úvod

Vaše soukromí je pro Společnost United Fashion Group, s. r. o. (dále také jako "secretavenue") velmi důležité. Tato pravidla ochrany osobních údajů jsme vypracovali, abychom vám poskytli informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, když komunikujete s našimi odborníky na Zákaznickém servisu, navštívíte portál www.secretavenue.cz z počítače nebo mobilního zařízení, vytvoříte si u nás objednávku různých služeb.
Společnost United Fashion Group, s. r. o. (dále také jako "secretavenue") uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EÚ 2016/679 o ochraně dat (GDPR) a se zákonem o ochraně osobních údajů č. 18/2018 Z.z.2. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme

Osobní údaje “jsou informace vztahující se na fyzickou osobu, jejíž totožnost je známa nebo se dá zjistit.”


2.1 OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍ PŘI KOMUNIKACI S SECRETAVENUE

ÚčelKategorie osobních údajů Popis kategorie a příjemciPrávní základ
Poskytování zákaznické a produktové podpory a sledování její kvality a typů. Běžné osobní údaje. Když komunikujete se zástupci naší zákaznické podpory e-mailem, telefonicky, online nebo osobně, shromažďujeme osobní údaje jako Vaše jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, Facebook ID, konfekční velikost. Příjemcem některých z těchto osobních údajů může být Facebook, pokud jej klient využije při komunikaci na facebookové stránce. Rovněž můžeme vytvářet deníky událostí, které jsou užitečné při diagnostice problémů spojených s používáním našeho portálu, a zaznamenávat informace o problému týkajícím se podpory nebo služby. V zájmu zlepšování služeb zákazníkům můžeme rovněž v mezích příslušných zákonů zaznamenávat a kontrolovat rozhovory se zástupci zákaznické podpory a analyzovat zpětnou vazbu, kterou nám uživatelé poskytnou prostřednictvím dobrovolných průzkumů mínění zákazníků. Tyto informace používáme k poskytování zákaznické a produktové podpory a na sledování kvality a typů zákaznické a produktové podpory, kterou poskytujeme našim zákazníkům. Právním základem pro zpracování těchto informací na tyto účely je oprávněný zájem botova poskytnout Vám kvalitní zákaznickou podporu.2.2 OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍ U PŘEDSMLUVNÍHO VZTAHU A PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLNĚNÍ ZE SMLOUVY S/PROSTŘEDNICTVÍM BOTOVA

ÚčelKategorie osobních údajů Popis kategorie a příjemciPrávní základ
Uzavření a plnění smlouvy. Běžné osobní údaje. Pokud si objednáte službu/produkt přes webový portál www.secretavenue.cz, secretavenue shromažďuje Vaše jméno, příjmení, pohlaví, e-mailovou adresu, poštovní adresu a telefonní číslo, konfekční velikosti a číslo bankovního účtu. secretavenue využívá kurýrní společnost GLS - General Logistics Systems a společnost City kurýr na odesílání zakoupených produktů zákazníkům. Údaje z Vaší platební karty, které zpracováváme, jsou: číslo platební karty (prvních šest a poslední čtyři čísla platební karty), jméno a příjmení držitele karty, datum expirace karty a podpis držitele karty. Příjemcem těchto osobních údajů je i společnost zabývající se i zprostředkováním plateb, která splňuje bezpečnostní standardy zpracování údajů platebních karet. Společnost VÚB a.s. jako správce platební brány v pozici třetí strany zpracovává informace o platební kartě zákazníků, když zákazníci botova použijí platební kartu k dokončení nákupu na portálu www.secretavenue.cz. Pokud platíte převodem z bankovního účtu, zpracováváme jméno a příjmení majitele účtu a číslo tohoto účtu. Pokud platíte přímým vkladem na náš účet, zpracováváme jméno a příjmení osoby, která vklad na účet zadala. Příjemci těchto údajů jsou banky, prostřednictvím jejichž systémů platba probíhá. Právním základem pro zpracování těchto údajů je plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření na základě vaší žádosti.
Odstoupení od smlouvy na základě zákona a smlouvy/výměny zboží/reklamace. Běžné osobní údaje. Jméno, příjmení, číslo bankovního účtu, číslo objednávky, datum a podpis, poznámka k důvodu odstoupení/výměny zboží/reklamace. Příjemcem může být dodavatel zboží. Právním základem pro zpracování těchto údajů je zákonný nárok zákazníka/ustanovení uzavřené smlouvy.2.3 Osobní údaje, které se zpracovávají při vytvoření a správě konta na secretavenue

ÚčelKategorie osobních údajů Popis kategorie a příjemciPrávní základ
Klientský účet (konto). Běžné osobní údaje. E-mailová adresa, heslo, jméno, příjmení, adresa doručení, adresa fakturace, telefonní číslo, preference zboží a historická data objednávek. Právním základem pro zpracování těchto údajů je oprávněný zájem.2.4 OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍ PŘI ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽÍ POŘÁDANÝCH BOTOVEM

ÚčelKategorie osobních údajů Popis kategorie a příjemciPrávní základ
Realizace soutěže a identifikace soutěžícího a výherce. Běžné osobní údaje. secretavenue může zpracovat Vaše osobní údaje jako jméno, příjmení, e-mailová adresa, které uvedete při zapojení se do soutěže. Pokud se stanete výhercem soutěže, dále mohou být pro účely zpracování a doručení výhry zpracovány ještě adresa bydliště, datum narození, telefonický kontakt. Právním základem je legitimní zájem - uspořádání soutěže a její úspěšné vyhodnocení.
Zveřejnění výherce soutěže. Běžné osobní údaje. secretavenue může zpracovávat Vaše jméno a první počáteční písmeno příjmení, které zveřejníme na našem webovém portálu botova a sociální síti Facebook. Příjemcem je sociální síť Facebook. Právním základem je souhlas výherce. Neudělení souhlasu není důvodem pro odmítnutí zapojení soutěžícího do soutěže.2.5 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

ÚčelKategorie osobních údajů Popis kategorie a příjemciPrávní základ
Doručování marketingových informací a newsletteru od botova. Běžné osobní údaje. secretavenue zpracuje Vaši e-mailovou adresu a telefonický kontakt pro účely odesílání marketingových informací a newsletteru o různých produktech/službách nabízených prostřednictvím portálu www.secretavenue.cz. secretavenue využívá cloudové služby třetích stran, jako jsou Mailgun, které jí pomáhají s rozesíláním e-mailů. Tyto služby sledují aktivity související s těmito e-maily, například zda je adresát otevřel, zda kliknul na odkazy v e-mailech a zda po kliknutí na ně uskutečnil nákup. secretavenue na základě těchto údajů analyzuje míru interakce s e-maily, které posílá. Právním základem pro zpracování Vaší e-mailové adresy na tento účel je Váš souhlas.
Hodnocení spokojenosti nákupu - zlepšování služeb. Běžné osobní údaje. E-mailová adresa, nákupní chování, frekvence nákupu a typ preferovaného produktu, pohlaví, věk, region a velikost obce. Právním základem pro zpracování osobních údajů na tento účel je Váš souhlas.3. SEZNAM ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ O PRÁCI V BOTOVĚ A ÚSPĚŠNÝCH ZÁJEMCŮ


ÚčelKategorie osobních údajů Popis kategorie a příjemciPrávní základ
Výběr budoucích zaměstnanců. Běžné osobní údaje. Vaše osobní údaje, které obsahuje např. Váš životopis, a to v rozsahu akademický titul, jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, telefonický kontakt, e-mailová adresa, adresa bydliště, fotografie, údaje o dosaženém vzdělání, údaje týkající se kariéry a pracovních zkušeností (identifikace současného i předchozího zaměstnavatele, profesní zaměření, ocenění, největší pracovní úspěchy, jazykové schopnosti a odborné znalosti), záliby jako volitelný dobrovolně uváděný údaj. Protože ne vždy všechno vyjde napoprvé, secretavenue si tyto Vaše osobní údaje ponechá ještě 3 roky, abychom vás mohli v případě uvolnění pracovní pozice nebo vytvoření nové pracovní pozice, vhodné pro Vás, kontaktovat s nabídkou práce. Právním základem je oprávněný zájem botova o výběr co nejvhodnějších kandidátů na pracovní pozice a projev vaší vůle ucházet se o pracovní místo v botově.
Pracovněprávní vztah s úspěšným kandidátem o zaměstnání v botove. Běžné osobní údaje. Pokud jste byli ve výběrovém řízení úspěšní a dohodli se s botovem na pracovní spolupráci ať už v trvalém pracovním poměru, nebo na jeden z typů dohod podle Zákoníku práce, budeme zpracovávat i další Vaše osobní údaje, a to na základě pracovněprávních předpisů, předpisů z oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, daňových předpisů apod. Takovými osobními údaji mohou být zejména Vaše rodné číslo, číslo občanského průkazu, zdravotní pojišťovna, v níž jste pojištěni, rodinný vztah, skutečnost, zda máte děti a jejich počet (při uplatnění daňového bonusu). Pokud jste zaměstnanec, Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty zdravotní pojišťovně, sociální pojišťovně, orgánům finanční správy a dalším příslušným orgánům státní správy podle aktuální účinné legislativy. Právním základem je v tomto případě příslušná účinná pracovněprávní legislativa.
Pracovněprávní vztah s úspěšným kandidátem o zaměstnání v botove. Zvláštní kategorie osobních údajů. Pokud k nám máte nastoupit do zaměstnání, jsme povinni od vás na základě účinných právních předpisů požadovat, abyste absolvovali vstupní zdravotní prohlídku, jejímž výsledkem bude údaj, zda jste zdravotně způsobilí vykonávat práci pro nás. Také vám pravidelně zajistíme prohlídku v rámci pracovní zdravotní služby a Právním základem je v tomto případě příslušná účinná legislativa týkající se zdraví a způsobilosti zaměstnanců vykonávat příslušnou práci a pracovní zdravotní služby. Zákonem určené údaje o jejích výsledcích, které vám vydá příslušný lékař, zpracujeme. Rovněž zpracováváme údaj, zda jste držitelem průkazu ZTP. Pokud jste zaměstnanec, Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty zdravotní pojišťovně, sociální pojišťovně, orgánům finanční správy a dalším příslušným orgánům státní správy podle aktuální účinné legislativy. Právním základem je v tomto případě příslušná účinná legislativa týkající se zdraví a způsobilosti zaměstnanců vykonávat příslušnou práci a pracovní zdravotní služby.4. SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE


4.1 Webové lokality

S pomocí poskytovatelů analytických služeb v pozici třetích stran při vaší návštěvě naší lokality shromažďujeme určité informace, které nám pomáhají analyzovat, jak vy a jiní návštěvníci procházíte po webové lokalitě www.secretavenue.cz a kompilovat kombinované statistiky o používání webu a míře odezev. Mezi tyto informace patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, časy vašich návštěv, zobrazení stránek a prvky stránek (např. odkazy), na které kliknete. Na našich webech nebo v e-mailových zprávách smíme používat soubory cookie, pixelové značky, webovou signalizaci, průhledné soubory GIF nebo jiné podobné nástroje, které nám pomáhají uvedené informace shromažďovat a analyzovat. Tyto informace využíváme k poskytování lepšího a relevantnějšího obsahu na naší lokalitě, na měření efektivity našich reklam, k identifikaci a opravu problémů a zlepšení celkového dojmu z naší lokality. Na poskytování online reklamy v našem jméně můžeme využívat i služby třetí strany - jednoho nebo více poskytovatelů služeb. Mohou využívat pixelové značky nebo podobné technologie, aby shromažďovali informace o vašich návštěvách na lokalitách a tyto informace použít k odeslání cílené reklamy. Více informací o těchto praktikách a způsob, jak odmítnout takové shromažďování a používání údajů třetí stranou – našimi poskytovateli služeb – naleznete na webu Networkadvertising.org. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďovány pomocí těchto technologií, ve většině prohlížečů existuje jednoduchý postup, jak mnohé z těchto technologií automaticky odmítat, případně vám může prohlížeč nabízet možnost výběru, zda je chcete odmítnout nebo přijmout. Pokud máte pobyt v Evropské unii nebo v jiné jurisdikci, v níž máme povinnost vyžádat si váš souhlas s používáním souborů cookie na našich webech, budete mít možnost spravovat své předvolby týkající se souborů cookie na příslušných webech. Některé konkrétní soubory cookie jsou však nezbytné pro základní fungování webů, a proto tyto soubory cookie nemůžete zakázat.4.1.1 ANALYTICKÉ SLUŽBY
 1. Google: Google Analytics, DoubleClick, AdWords conversions, Google Dynamic Retargeting se používá ke sledování statistik o lokalitě a demografických kategorií uživatelů, jejich zájmů a chování na webových lokalitách a informacích o zařízeních, kterými se na danou webovou lokalitu připojují. Rovněž používáme nástroj Google Search Console na pomoc při pochopení, jak návštěvníci najdou naše webové stránky, a vylepšení optimalizace našeho vyhledávače. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Google Analytics.
 2. Facebook AdReporting: Služba Facebook AdReporting poskytuje globální anonymní údaje o reklamních spotech, kolik lidí daný obsah vidělo, kliklo na něj atd. Získajte ďalšie informácie o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Facebook AdReporting.
 3. Facebook AudienceInsights: Služba Facebook AudienceInsights poskytuje základní anonymní demografické údaje o lidech, kterým inzerujeme danou nabídku. Nejmenší zobrazitelný vzorek je 1000 lidí. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Facebook AudienceInsights.
 4. Exponea: Služba Exponea se používá ke sledování statistik o lokalitě, online objednávek a demografických kategorií uživatelů, jejich zájmů a chování na webových lokalitách a informacích o zařízeních, kterými se připojují na danou webovou lokalitu. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Exponea.
 5. Optimizely: Služba Optimizely se používá ke sledování anonymního chování uživatelů na webových lokalitách a vyhodnocování změn provedených na webové lokalitě a jejich dopad na chování uživatele. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Optimizely.
 6. Hotjar: Služba Hotjar se používá ke sledování anonymního chování uživatelů na webových lokalitách a vyhodnocování změn provedených na webové lokalitě a jejich dopad na chování uživatele. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Hotjar.
 7. Pushalert - se používá k push notifikacím na webových lokalitách. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Pushalert.
 8. Glami Pixel - se používá na prodej produktů, kde se zaznamenávají konverze prodeje. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Glami Pixel.


4.1.2 SLUŽBY RETARGETINGU
 1. Facebook PIXEL: Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Facebook Pixel provozované společností Facebook. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naši reklamu v reklamní síti společnosti United Fashion Group.
 2. Sklik retargeting: Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik retargeting provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naši reklamu v reklamní síti společnosti United Fashion Group.
 3. RTB House: Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby RTB House provozované společností RTB House. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naši reklamu v reklamní síti společnosti United Fashion Group.


4.1.3 COOKIES

Jaké cookies vyhodnocujeme?

 1. Základní soubory cookies, tyto soubory cookies umožňují používání základních funkcí jako například přihlášení registrovaného uživatele nebo předvyplňování formulářů a zapamatování si vašich preferencí. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.
 2. Provozní soubory cookies, tyto cookies slouží k zaznamenávání a analýze chování návštěvníka na webové stránce a následně na zlepšování její funkčnosti a vzhledu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.
 3. Reklamní soubory cookies slouží k optimalizaci zobrazovaného obsahu a reklamy vzhledem ke zvyklosti návštěvníka a efektivitě marketingové komunikace zadavatelů. Díky nim se vám například nebude zbytečně často zobrazovat reklama z oblasti, o kterou nemáte zájem.
 4. Cookies třetích stran vytváří a využívají poskytovatelé služeb jako Google Analytics, Google Adwords, Facebook, PAP, Exponea, Freshmarketer, Intercom, Iperceptions Optimizely, Hotjar, Zarget, Pushalert, Glam pixel, Sentry. Tyto služby jsou integrovány do našich stránek, protože je považujeme za užitečné a plně bezpečné.


4.2 Sociální sítě

Sociální sítě v pozici třetích stran, které poskytují interaktivní zásuvné moduly nebo funkce sociálních sítí (např. Vám umožňují se připojit ke službě Facebook nebo Google k vyhledání přátel nebo přidávají propojení, například označení „Líbí se mi to“ pro stránky) na webových lokalitách www.secretavenue.cz a profilech botova na sociálních sítích, mohou používat soubory cookie nebo jiné metody (např. webové signály) na shromažďování informací o vašem používání našich webových lokalit a aplikací. Používání těchto údajů třetí stranou závisí na pravidlech ochrany osobních údajů dostupných na webové stránce dané sociální sítě, které byste si měli důkladně prostudovat. Tyto třetí strany mohou používat soubory cookie nebo jiné způsoby sledování pro vlastní účely a spojením informací o Vašem používání našich stránek s jakýmikoliv osobními informacemi, které o Vás shromáždili. Rovněž můžeme získávat analytické informace ze sociálních sítí, které nám pomáhají měřit efektivitu našeho obsahu a reklam na sociálních sítích (např. imprese a kliknutí).5. DĚTI MLADŠÍ 16 LET

Jelikož služby nabízené prostřednictvím našeho portálu mohou být určeny i osobám mladším 16 let, údaje těchto osob zpracováváme pouze za účelem zpracování objednávky, správného zprostředkování a zarezervování objednaných služeb a poskytnutí zákaznického servisu. Právním základem pro zpracování údajů těchto osob je plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření na základě žádosti klienta. Za účelem přímého marketingu a propagace služeb nezpracováváme osobní údaje osob mladších 16 let vůbec.6. AKTUALIZACE PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s přidáváním nových služeb a produktů, zlepšováním naší současné nabídky a změnami technologií a zákonů můžeme tato pravidla ochrany osobních údajů průběžně měnit. Datum poslední revize těchto pravidel ochrany osobních údajů najdete pod heslem „Aktualizované“ v horní části této stránky. Veškeré změny nabydou účinnosti v okamžiku zveřejnění revidovaných pravidel ochrany osobních údajů.7. UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud bude trvat udělení Vašeho souhlasu, dokud budeme mít oprávněný zájem na jejich uchování nebo dokud nám účinná legislativa takovou povinnost uloží. Po uplynutí stanovené retenční doby uchování osobních údajů se Vaše osobní údaje zlikvidují. Níže v části „Vaše práva“ je popsáno vaše právo na vymazání údajů.8. VAŠE PRÁVA

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo vyžádat si od botova přístup ke svým osobním údajům a dále uplatnit svá následující práva:

 • zjistit, zda secretavenue Vaše osobní údaje zpracovává, a pokud ano, jaké osobní údaje to jsou a důvod jejich zpracování
 • právo na opravu osobních údajů - tímto způsobem máte možnost opravit jakékoliv neúplné nebo nepřesné informace, které o vás vedeme
 • právo na vymazání osobních údajů - umožňuje vám požádat nás o odstranění osobních údajů, pokud není důvod k tomu, abychom je nadále zpracovávali
 • právo na přenositelnost údajů - máte možnost přenést vaše osobní údaje v elektronické a strukturované podobě z botova k jinému subjektu
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů - můžete nás na určitý čas požádat o pozastavení zpracování vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom prokázali jejich přesnost nebo důvod k jejich zpracování
 • právo namítat proti zpracovávání vašich osobních údajů - máte právo namítat, když jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že zpracování je nezbytné pro účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, pokud nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotčené osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobou dítě. Dále také můžete namítat, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na účel přímého marketingu, včetně namítání skutečností, že se na vás vztahuje rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování
 • právo odvolat souhlas - pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat
 • právo podat stížnost na dozorčí orgán - dozorčím orgánem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souhlase s účinnou legislativou


Chcete-li požádat o přístup ke svým osobním údajům, zašlete e-mail na adresu: [email protected]