POŠTOVNÉ ZDARMA při nákupu nad 269 Kč

13 968 spokojených zákazníků

Ochrana osobních údajů


Aktualizováno: 01.01.2022


1. Úvod

Vaše soukromí je pro Společnost United Fashion Group, s. r. o. (dále také jako "secretavenue") velmi důležité. Tato pravidla ochrany osobních údajů jsme vypracovali, abychom vám poskytli informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, když komunikujete s našimi odborníky na Zákaznickém servisu, navštívíte portál www.secretavenue.cz z počítače nebo mobilního zařízení, vytvoříte si u nás objednávku různých služeb.
Společnost United Fashion Group, s. r. o. (dále také jako "secretavenue") uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EÚ 2016/679 o ochraně dat (GDPR) a se zákonem o ochraně osobních údajů č. 18/2018 Z.z.2. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme

Osobní údaje “jsou informace vztahující se na fyzickou osobu, jejíž totožnost je známa nebo se dá zjistit.”


2.1 OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍ PŘI KOMUNIKACI S SECRETAVENUE

ÚčelKategorie osobních údajů Popis kategorie a příjemciPrávní základ
Poskytování zákaznické a produktové podpory a sledování její kvality a typů. Běžné osobní údaje. Když komunikujete se zástupci naší zákaznické podpory e-mailem, telefonicky, online nebo osobně, shromažďujeme osobní údaje jako Vaše jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, Facebook ID, konfekční velikost. Příjemcem některých z těchto osobních údajů může být Facebook, pokud jej klient využije při komunikaci na facebookové stránce. Rovněž můžeme vytvářet deníky událostí, které jsou užitečné při diagnostice problémů spojených s používáním našeho portálu, a zaznamenávat informace o problému týkajícím se podpory nebo služby. V zájmu zlepšování služeb zákazníkům můžeme rovněž v mezích příslušných zákonů zaznamenávat a kontrolovat rozhovory se zástupci zákaznické podpory a analyzovat zpětnou vazbu, kterou nám uživatelé poskytnou prostřednictvím dobrovolných průzkumů mínění zákazníků. Tyto informace používáme k poskytování zákaznické a produktové podpory a na sledování kvality a typů zákaznické a produktové podpory, kterou poskytujeme našim zákazníkům. Právním základem pro zpracování těchto informací na tyto účely je oprávněný zájem botova poskytnout Vám kvalitní zákaznickou podporu.2.2 OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍ U PŘEDSMLUVNÍHO VZTAHU A PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLNĚNÍ ZE SMLOUVY S/PROSTŘEDNICTVÍM BOTOVA

ÚčelKategorie osobních údajů Popis kategorie a příjemciPrávní základ
Uzavření a plnění smlouvy. Běžné osobní údaje. Pokud si objednáte službu/produkt přes webový portál www.secretavenue.cz, secretavenue shromažďuje Vaše jméno, příjmení, pohlaví, e-mailovou adresu, poštovní adresu a telefonní číslo, konfekční velikosti a číslo bankovního účtu. secretavenue využívá kurýrní společnost GLS - General Logistics Systems a společnost City kurýr na odesílání zakoupených produktů zákazníkům. Údaje z Vaší platební karty, které zpracováváme, jsou: číslo platební karty (prvních šest a poslední čtyři čísla platební karty), jméno a příjmení držitele karty, datum expirace karty a podpis držitele karty. Příjemcem těchto osobních údajů je i společnost zabývající se i zprostředkováním plateb, která splňuje bezpečnostní standardy zpracování údajů platebních karet. Společnost VÚB a.s. jako správce platební brány v pozici třetí strany zpracovává informace o platební kartě zákazníků, když zákazníci botova použijí platební kartu k dokončení nákupu na portálu www.secretavenue.cz. Pokud platíte převodem z bankovního účtu, zpracováváme jméno a příjmení majitele účtu a číslo tohoto účtu. Pokud platíte přímým vkladem na náš účet, zpracováváme jméno a příjmení osoby, která vklad na účet zadala. Příjemci těchto údajů jsou banky, prostřednictvím jejichž systémů platba probíhá. Právním základem pro zpracování těchto údajů je plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření na základě vaší žádosti.
Odstoupení od smlouvy na základě zákona a smlouvy/výměny zboží/reklamace. Běžné osobní údaje. Jméno, příjmení, číslo bankovního účtu, číslo objednávky, datum a podpis, poznámka k důvodu odstoupení/výměny zboží/reklamace. Příjemcem může být dodavatel zboží. Právním základem pro zpracování těchto údajů je zákonný nárok zákazníka/ustanovení uzavřené smlouvy.2.3 Osobní údaje, které se zpracovávají při vytvoření a správě konta na secretavenue

ÚčelKategorie osobních údajů Popis kategorie a příjemciPrávní základ
Klientský účet (konto). Běžné osobní údaje. E-mailová adresa, heslo, jméno, příjmení, adresa doručení, adresa fakturace, telefonní číslo, preference zboží a historická data objednávek. Právním základem pro zpracování těchto údajů je oprávněný zájem.2.4 OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍ PŘI ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽÍ POŘÁDANÝCH BOTOVEM

ÚčelKategorie osobních údajů Popis kategorie a příjemciPrávní základ
Realizace soutěže a identifikace soutěžícího a výherce. Běžné osobní údaje. secretavenue může zpracovat Vaše osobní údaje jako jméno, příjmení, e-mailová adresa, které uvedete při zapojení se do soutěže. Pokud se stanete výhercem soutěže, dále mohou být pro účely zpracování a doručení výhry zpracovány ještě adresa bydliště, datum narození, telefonický kontakt. Právním základem je legitimní zájem - uspořádání soutěže a její úspěšné vyhodnocení.
Zveřejnění výherce soutěže. Běžné osobní údaje. secretavenue může zpracovávat Vaše jméno a první počáteční písmeno příjmení, které zveřejníme na našem webovém portálu botova a sociální síti Facebook. Příjemcem je sociální síť Facebook. Právním základem je souhlas výherce. Neudělení souhlasu není důvodem pro odmítnutí zapojení soutěžícího do soutěže.2.5 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

ÚčelKategorie osobních údajů Popis kategorie a příjemciPrávní základ
Doručování marketingových informací a newsletteru od botova. Běžné osobní údaje. secretavenue zpracuje Vaši e-mailovou adresu a telefonický kontakt pro účely odesílání marketingových informací a newsletteru o různých produktech/službách nabízených prostřednictvím portálu www.secretavenue.cz. secretavenue využívá cloudové služby třetích stran, jako jsou Mailgun, které jí pomáhají s rozesíláním e-mailů. Tyto služby sledují aktivity související s těmito e-maily, například zda je adresát otevřel, zda kliknul na odkazy v e-mailech a zda po kliknutí na ně uskutečnil nákup. secretavenue na základě těchto údajů analyzuje míru interakce s e-maily, které posílá. Právním základem pro zpracování Vaší e-mailové adresy na tento účel je Váš souhlas.
Hodnocení spokojenosti nákupu - zlepšování služeb. Běžné osobní údaje. E-mailová adresa, nákupní chování, frekvence nákupu a typ preferovaného produktu, pohlaví, věk, region a velikost obce. Právním základem pro zpracování osobních údajů na tento účel je Váš souhlas.3. SEZNAM ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ O PRÁCI V BOTOVĚ A ÚSPĚŠNÝCH ZÁJEMCŮ


ÚčelKategorie osobních údajů Popis kategorie a příjemciPrávní základ
Výběr budoucích zaměstnanců. Běžné osobní údaje. Vaše osobní údaje, které obsahuje např. Váš životopis, a to v rozsahu akademický titul, jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, telefonický kontakt, e-mailová adresa, adresa bydliště, fotografie, údaje o dosaženém vzdělání, údaje týkající se kariéry a pracovních zkušeností (identifikace současného i předchozího zaměstnavatele, profesní zaměření, ocenění, největší pracovní úspěchy, jazykové schopnosti a odborné znalosti), záliby jako volitelný dobrovolně uváděný údaj. Protože ne vždy všechno vyjde napoprvé, secretavenue si tyto Vaše osobní údaje ponechá ještě 3 roky, abychom vás mohli v případě uvolnění pracovní pozice nebo vytvoření nové pracovní pozice, vhodné pro Vás, kontaktovat s nabídkou práce. Právním základem je oprávněný zájem botova o výběr co nejvhodnějších kandidátů na pracovní pozice a projev vaší vůle ucházet se o pracovní místo v botově.
Pracovněprávní vztah s úspěšným kandidátem o zaměstnání v botove. Běžné osobní údaje. Pokud jste byli ve výběrovém řízení úspěšní a dohodli se s botovem na pracovní spolupráci ať už v trvalém pracovním poměru, nebo na jeden z typů dohod podle Zákoníku práce, budeme zpracovávat i další Vaše osobní údaje, a to na základě pracovněprávních předpisů, předpisů z oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, daňových předpisů apod. Takovými osobními údaji mohou být zejména Vaše rodné číslo, číslo občanského průkazu, zdravotní pojišťovna, v níž jste pojištěni, rodinný vztah, skutečnost, zda máte děti a jejich počet (při uplatnění daňového bonusu). Pokud jste zaměstnanec, Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty zdravotní pojišťovně, sociální pojišťovně, orgánům finanční správy a dalším příslušným orgánům státní správy podle aktuální účinné legislativy. Právním základem je v tomto případě příslušná účinná pracovněprávní legislativa.
Pracovněprávní vztah s úspěšným kandidátem o zaměstnání v botove. Zvláštní kategorie osobních údajů. Pokud k nám máte nastoupit do zaměstnání, jsme povinni od vás na základě účinných právních předpisů požadovat, abyste absolvovali vstupní zdravotní prohlídku, jejímž výsledkem bude údaj, zda jste zdravotně způsobilí vykonávat práci pro nás. Také vám pravidelně zajistíme prohlídku v rámci pracovní zdravotní služby a Právním základem je v tomto případě příslušná účinná legislativa týkající se zdraví a způsobilosti zaměstnanců vykonávat příslušnou práci a pracovní zdravotní služby. Zákonem určené údaje o jejích výsledcích, které vám vydá příslušný lékař, zpracujeme. Rovněž zpracováváme údaj, zda jste držitelem průkazu ZTP. Pokud jste zaměstnanec, Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty zdravotní pojišťovně, sociální pojišťovně, orgánům finanční správy a dalším příslušným orgánům státní správy podle aktuální účinné legislativy. Právním základem je v tomto případě příslušná účinná legislativa týkající se zdraví a způsobilosti zaměstnanců vykonávat příslušnou práci a pracovní zdravotní služby.4. SOUBORY COOKIES A JEJICH VYUŽITÍ


Soubory cookies jsou malé kousky údajů, které se ukládají ve vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení během prohlížení webových stránek. Pixely jsou malé obrázky nebo "kousky kódu", nacházející se na internetové stránce nebo v e-mailu, které sbírají informace o vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení a některé z nich mohou ukládat také cookies.


Pokud naši webovou stránku opětovně navštívíte, díky cookies si během určitého období pamatujeme Vámi zadané údaje. Kromě toho Vás stránka „pozná“ a nabídne vám informace, které preferujete, zajistí neopakování se již zobrazené reklamy nebo vám umožní vstup resp. nabídne doplnění údajů vyplněných při předchozích návštěvách web prostředí a v návaznosti na tyto informace zobrazuje relevantní obsah a nabídky odhadovaných aktivit a služeb, které byste dle předpokladů mohli využít. Cookies mají různou dobu „trvanlivosti“, dělíme je na:

 • session cookie - smažou se po zavření prohlížeče
 • permanent cookie – zůstávají ve vašem zařízení uložené i po ukončení prohlížení našich webových stránek


Soubory cookies používáme k analýze návštěvnosti webstránek prostřednictvím více, níže uvedených služeb. Jedná se o analytické nástroje, které nám pomáhají pochopit vaše chování na našich webových stránkách a tím vám přizpůsobit relevantnější obsah. Soubory cookie lze použít pro statistické údaje o používání webových stránek bez osobní identifikace jednotlivých návštěvníků.


Jaké cookies vyhodnocujeme?

 • Provozní soubory cookies - Tyto cookies slouží k zaznamenávání a analýze chování návštěvníka na webové stránce a následně ke zlepšování její funkčnosti a vzhledu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.
  • New Relic - slouží ke sledování nejvyhledávanějších a nejvíce kliknutých částí webu. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.
  • Google Analytics - je analytickým nástrojem pro sledování chování uživatelů na webu. Zákazník je v Google Analytics vyhodnocován pouze na základě Cookies a Pelikán neposílá žádné osobní údaje uživatelů. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.
  • Bloomreach - Tyto soubory cookies nám pomáhají pomocí platformy Bloomreach porozumět Vám a vylepšit tak naši stránku, aby se Vám osobně dobře používala. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.
 • Marketingové soubory cookies - Slouží k optimalizaci zobrazovaného obsahu a reklamy s ohledem na zvyklosti návštěvníka a efektivnost marketingové komunikace zadavatelů. Díky nim se vám například nebude zbytečně často zobrazovat reklama z oblasti, o kterou nemáte zájem.
  • Google - Služba Google AdWords conversions, Google Dynamic Retargeting, Tag Manager se používá ke sledování statistik o webu a demografických kategorií uživatelů, jejich zájmů a chování na webových stránkách a informacích o zařízeních, kterými se připojují na daný web. Také používáme nástroj Google Search Console na pomoc při pochopení, jak návštěvníci najdou naše webové stránky, a vylepšení optimalizace našeho vyhledávače. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.
  • Facebook - Custom Audience, Connect, Social Plugins - Facebook Custom audience je nástroj, který umožňuje cílení reklamy na definovanou skupinu lidí na Facebooku a Facebook Connect umožňuje interakci účtu Facebook s jinými webovými stránkami. Facebook Social Plugins umožňuje sdílení obsahu z jiných webových stránkách na Facebooku. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.
  • RTB House - slouží k retargeting online reklamy, které berou v úvahu individuální nákupní zvyky a preference. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.
  • Criteo - slouží ke zvyšování konverze a přizpůsobování reklamy na webu. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.
  • GLAMI - Tyto cookies používáme, abychom Vám zobrazovali personalizovanou reklamu s pomocí platformy Glami. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na jejich webu.

Automatizované rozhodování a Profilování
V případě, že disponujeme Vaším souhlasem na zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely, tyto spojujeme s informacemi o vašich aktivitách na webové stránce. Cílem tohoto spojování je lepší rozpoznání Vašich preferencí a zájmů a na tomto základě, lepší nastavení nabídky přímo pro Vaši osobu a personalizaci webového obsahu.


Vůči takovému zpracování můžete kdykoli namítat nebo v případě, že by automatizované rozhodnutí mělo dopad na Vaše práva a svobody může požadovat individuální rozhodnutí z naší strany. Způsob odvolání souhlasu je popsán níže, v sekci Kontaktní údaje.


Délka uchovávání údajů z prohlížení
Informace, které spojujeme s údaji z cookies, uchováváme podle vašeho souhlasu, který jste nám poskytli nebo podle doby trvání smluvného vztahu mezi námi a Vaší osobou. Zkombinované údaje z cookies a našich systémů budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro účel pro který byly sbírány, nejdéle však 13 měsíců.5. DĚTI MLADŠÍ 16 LET

Jelikož služby nabízené prostřednictvím našeho portálu mohou být určeny i osobám mladším 16 let, údaje těchto osob zpracováváme pouze za účelem zpracování objednávky, správného zprostředkování a zarezervování objednaných služeb a poskytnutí zákaznického servisu. Právním základem pro zpracování údajů těchto osob je plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření na základě žádosti klienta. Za účelem přímého marketingu a propagace služeb nezpracováváme osobní údaje osob mladších 16 let vůbec.6. AKTUALIZACE PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s přidáváním nových služeb a produktů, zlepšováním naší současné nabídky a změnami technologií a zákonů můžeme tato pravidla ochrany osobních údajů průběžně měnit. Datum poslední revize těchto pravidel ochrany osobních údajů najdete pod heslem „Aktualizované“ v horní části této stránky. Veškeré změny nabydou účinnosti v okamžiku zveřejnění revidovaných pravidel ochrany osobních údajů.7. UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud bude trvat udělení Vašeho souhlasu, dokud budeme mít oprávněný zájem na jejich uchování nebo dokud nám účinná legislativa takovou povinnost uloží. Po uplynutí stanovené retenční doby uchování osobních údajů se Vaše osobní údaje zlikvidují. Níže v části „Vaše práva“ je popsáno vaše právo na vymazání údajů.8. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se zpracování vašich Údajů, uplatnění vašich práv, resp. byste se chtěli zkontaktovat s naší osobou zodpovědnou za dohled nad ochranou osobních údajů můžete nás kontaktovat osobně na adrese

United Fashion Group. r. o.,
Sliačská 1/D,
831 02,
Bratislava,
Slovensko
nebo na emailové adrese [email protected].


Pokud jste s naší odpovědí nebyli spokojeni a domníváte se, že zpracováváme Vaše osobní údaje nesprávně, obraťte se prosím na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů na webovém sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/.9. VAŠE PRÁVA

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo vyžádat si od botova přístup ke svým osobním údajům a dále uplatnit svá následující práva:

 • zjistit, zda secretavenue Vaše osobní údaje zpracovává, a pokud ano, jaké osobní údaje to jsou a důvod jejich zpracování
 • právo na opravu osobních údajů - tímto způsobem máte možnost opravit jakékoliv neúplné nebo nepřesné informace, které o vás vedeme
 • právo na vymazání osobních údajů - umožňuje vám požádat nás o odstranění osobních údajů, pokud není důvod k tomu, abychom je nadále zpracovávali
 • právo na přenositelnost údajů - máte možnost přenést vaše osobní údaje v elektronické a strukturované podobě z botova k jinému subjektu
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů - můžete nás na určitý čas požádat o pozastavení zpracování vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom prokázali jejich přesnost nebo důvod k jejich zpracování
 • právo namítat proti zpracovávání vašich osobních údajů - máte právo namítat, když jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že zpracování je nezbytné pro účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, pokud nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotčené osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobou dítě. Dále také můžete namítat, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na účel přímého marketingu, včetně namítání skutečností, že se na vás vztahuje rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování
 • právo odvolat souhlas - pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat
 • právo podat stížnost na dozorčí orgán - dozorčím orgánem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souhlase s účinnou legislativou


Chcete-li požádat o přístup ke svým osobním údajům, zašlete e-mail na adresu: [email protected]